Alkoholizm jest poważnym problemem, który może prowadzić do śmierci. W ostatniej fazie alkoholizmu, zwanej fazą terminalną, zachowanie alkoholika przed śmiercią może być trudne do zaakceptowania dla jego bliskich.

Symptomami, które świadczą o wejściu w tę fazę, jest zaniedbywanie się przez osobę chorą, a także konfliktowanie z rodziną. Występują również problemy zawodowe wywołane alkoholem i ignorowanie obowiązków. Alkoholik może również odczuwać zmęczenie, złe samopoczucie i apatię.

Alkoholik w fazie terminalnej może wykazywać skrajne zachowania, które mogą być trudne do zaakceptowania dla jego bliskich. Może on wykazywać agresję, wybuchy złości, a także unikać bliskich. Może też doświadczać lęku, depresji i wycofywać się z życia społecznego.

Osoba chora może również doświadczać wielu fizycznych objawów, takich jak bóle głowy, nudności, wymioty, zawroty głowy, bezsenność i problemy z trawieniem. Może też doświadczać zaburzeń rytmu serca, zaburzeń oddychania i zaburzeń pamięci.

Jednym z najbardziej niepokojących objawów w tej fazie jest nadużywanie alkoholu. Alkoholik może pić nawet wtedy, gdy jest wyraźnie chory i jego stan się pogarsza. W takim przypadku, ważne jest, aby zapewnić mu bezpieczeństwo i zapobiec dalszemu nadużywaniu alkoholu.

Pomoc dla alkoholika w fazie terminalnej jest bardzo ważna. Może to być terapia, wsparcie rodziny i przyjaciół, a także leczenie farmakologiczne. Ważne jest, aby zapewnić osobie chorej opiekę i wsparcie, aby pomóc jej w przejściu przez tę trudną fazę.