Rzucenie picia alkoholu jest trudnym procesem, ale możliwym do osiągnięcia. Wiele osób zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i potrzebuje pomocy, aby zakończyć swoje nałogowe zachowania. Jeśli ktoś chce rzucić picie alkoholu, powinien skontaktować się z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych przy urzędzie gminy/miasta. Komisja wszczyna wtedy stosowną procedurę zmierzającą do tego, aby sąd orzekł wobec danej osoby zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Pierwszym krokiem w rzuceniu picia alkoholu jest uświadomienie sobie, że ma się problem z alkoholem. Następnie należy znaleźć wsparcie w postaci terapeuty, który pomoże w rozwiązaniu problemu. Terapeuta może pomóc w określeniu przyczyn uzależnienia i wypracowaniu strategii radzenia sobie z nimi. Może również zaproponować grupę wsparcia lub inne programy leczenia, które pomogą w rzuceniu picia alkoholu.

Kolejnym krokiem jest znalezienie odpowiedniego leczenia. Może to być leczenie ambulatoryjne, leczenie stacjonarne lub leczenie wspomagane lekami. Leczenie ambulatoryjne polega na regularnych wizytach u terapeuty, podczas których omawiane są problemy związane z uzależnieniem. Leczenie stacjonarne obejmuje pobyt w szpitalu lub ośrodku leczenia uzależnień, gdzie osoba uzależniona może uzyskać całodobową opiekę i wsparcie. Leczenie wspomagane lekami to leczenie, w którym stosuje się leki, aby pomóc w zmniejszeniu objawów uzależnienia.

Rzucenie picia alkoholu wymaga czasu i wysiłku, ale jest możliwe. Osoby uzależnione od alkoholu powinny skontaktować się z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, aby uzyskać pomoc i wsparcie. Następnie powinny znaleźć odpowiednie leczenie, które pomoże im w zakończeniu nałogu.