Ostatnia faza alkoholizmu jest ostatnim etapem tego poważnego zaburzenia. Jest to etap, w którym zmiany w zachowaniu i zdrowiu są najbardziej widoczne. Jak długo trwa ostatnia faza alkoholizmu? Średni wiek zgonu osób z alkoholizmem wynosi 58 lat w przypadku abstynentów, 55 lat dla osób, które od młodości piją alkohol, oraz 59 lat dla tych, którzy zaczęli pić dopiero w dorosłości.

Ostatnia faza alkoholizmu jest zazwyczaj długim i bolesnym procesem. Może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Osoby w tym stadium mogą mieć trudności z kontrolowaniem swojego picia, a także zmiany w zachowaniu, takie jak agresja, depresja, lęk i zaburzenia snu. Często tracą zainteresowanie wszystkim, co wcześniej było dla nich ważne, takie jak praca, rodzina i przyjaciele.

Zdrowie osoby w ostatniej fazie alkoholizmu może ulec znacznemu pogorszeniu. Mogą doświadczać problemów z wątrobą, nerek, sercem i układem nerwowym. Mogą mieć również problemy z pamięcią i koncentracją. W niektórych przypadkach mogą również doświadczać problemów z prawem, zdrowiem psychicznym i problemami zdrowotnymi związanymi z używaniem narkotyków.

Kluczem do skutecznego leczenia alkoholizmu jest wczesne wykrycie i interwencja. Osoby, które mają problem z alkoholem, powinny skontaktować się z lekarzem lub specjalistą od uzależnień, aby uzyskać pomoc. Terapia, wsparcie rodziny i przyjaciół oraz leki mogą pomóc osobie w ostatniej fazie alkoholizmu w powrocie do zdrowia.