Narcyzm jest zaburzeniem osobowości, które może mieć wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Osoby cierpiące na narcyzm mogą mieć skłonność do picia, aby uciec od trudnych uczuć, takich jak lęk, smutek, złość i poczucie winy. Picie może pomóc im w krótkim okresie, ale w dłuższej perspektywie może powodować poważne problemy zdrowotne.

Dana osoba może zgłaszać osłabienie, uczucie duszności i nadmierne pragnienie. W dalszej kolejności może dojść do utraty przytomności, a wtedy wyczuwalne będzie szybkie, ale słabe tętno, a szybkość i płytkość oddechu ulegną nasileniu, nawet do jego zatrzymania. Zapaść krążeniowa jest sytuacją zagrożenia życia.

Picie może również prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, cukrzyca, choroby wątroby i niewydolność nerek. U osób z narcyzmem picie może również powodować problemy z pamięcią, koncentracją i motywacją. W skrajnych przypadkach może prowadzić do depresji i samobójstwa.

Aby uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych, osoby z narcyzmem powinny zasięgnąć porady lekarskiej i zastanowić się nad zmianą stylu życia. Leczenie może obejmować terapię, leki i inne formy wsparcia. Ważne jest, aby osoby z narcyzmem zrozumiały, że picie nie jest rozwiązaniem ich problemów i że mogą skorzystać z pomocy, aby uzyskać trwałą poprawę.