Czy powinno się kochać alkoholika? To pytanie zadaje sobie wielu ludzi, którzy mają bliską osobę uzależnioną od alkoholu. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale w wielu przypadkach można powiedzieć, że miłość i wsparcie są najlepszym sposobem na pomoc osobie uzależnionej.

Kochając alkoholika, należy pamiętać, że osoba ta potrzebuje pomocy i wsparcia. Nie można pozwolić, aby alkohol stał się ważniejszy niż relacja z bliską osobą. Należy zachęcać alkoholika do skorzystania z pomocy specjalistów i leczenia odwykowego.

Jeśli alkoholik nie chce skorzystać z pomocy specjalistów, można zgłosić go do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przy urzędzie gminy/miasta. Komisja wszczyna wtedy stosowną procedurę zmierzającą do tego, aby sąd orzekł wobec danej osoby zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Kochając alkoholika, należy pamiętać, że jest to trudna sytuacja i nie ma jednej słusznej odpowiedzi. Wsparcie i miłość są najlepszym sposobem na pomoc osobie uzależnionej. Należy jednak pamiętać, że jeśli alkoholik nie chce skorzystać z pomocy specjalistów, można zgłosić go do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.