Czy alkoholik odczuwa wstyd? Odpowiedź brzmi: tak. Uzależnienie od alkoholu może być źródłem poczucia wstydu. Wstyd jest emocją, która pojawia się, gdy czujemy, że zawiedliśmy nasze własne oczekiwania lub oczekiwania innych. W przypadku alkoholizmu wstyd pojawia się, gdy alkoholik nie potrafi osiągnąć celu, który sobie wyznaczył – np. kontrolowanie picia.

Poczucie wstydu może być bardzo silne i wpływać na samoocenę alkoholika. Może prowadzić do uczucia bezradności i beznadziejności, a także do myśli o samobójstwie. Jednak odczuwanie wstydu może również być pozytywne. Może ono być impulsem do podjęcia działań w celu wyjścia z uzależnienia. Wstyd może być również motywacją do zmiany zachowania i lepszego zrozumienia siebie.

Dlatego ważne jest, aby alkoholik zrozumiał, że odczuwanie wstydu jest naturalnym procesem i nie powinien go ignorować. Wstyd może być dobrym bodźcem do zmiany zachowania i lepszego zrozumienia siebie. Ważne jest, aby alkoholik zdał sobie sprawę, że może zmienić swoje zachowanie i zacząć żyć zdrowo.