Czy alkoholik może pić do końca życia? To pytanie jest często zadawane przez osoby, które mają do czynienia z osobą uzależnioną od alkoholu. Odpowiedź na to pytanie jest jednak bardzo trudna. Z jednej strony, alkoholizm jest uważany za chorobę, która wymaga leczenia i wsparcia, aby móc wyjść z nałogu. Z drugiej strony, niektórzy twierdzą, że alkoholik nigdy nie będzie w stanie całkowicie wyjść z nałogu, a jedynym sposobem, aby powstrzymać go przed piciem, jest całkowite zakazanie mu spożywania alkoholu.

Współlokatorzy osób uzależnionych od alkoholu mogą wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W takich przypadkach sąd może orzec, że osoba uzależniona od alkoholu nie może pić do końca życia.

Jednak w wielu przypadkach alkoholik może skorzystać z leczenia i wsparcia, aby móc wyjść z nałogu. Istnieją różne programy leczenia, które mogą pomóc alkoholikowi w powstrzymaniu się od picia. Istnieją również grupy wsparcia, które pomagają alkoholikom w radzeniu sobie z ich problemem.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie „Czy alkoholik może pić do końca życia?” jest bardzo trudna. Z jednej strony, alkoholizm jest uważany za chorobę, która wymaga leczenia i wsparcia, aby móc wyjść z nałogu. Z drugiej strony, współlokatorzy osób uzależnionych od alkoholu mogą wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.