Alkohol jest często używany jako środek używany do złagodzenia stresu, zrelaksowania się i zapomnienia o problemach. Jednak w przypadku osób, które są uzależnione od alkoholu, alkohol może zmienić ich osobowość.

Osoby uzależnione od alkoholu zazwyczaj zaniedbują swoją rodzinę, pracę i tracą zainteresowanie wszystkim, co wcześniej sprawiało im przyjemność. Przestają dbać o swój wygląd i otoczenie, a ich popęd seksualny znacznie spada. Osoby te nie są w stanie przyznać przed sobą, że mają problem alkoholowy i wciąż wynajdują nowe usprawiedliwienia. Na krytykę reagują agresywnie.

Alkohol może również zmienić sposób, w jaki osoba myśli i postrzega świat. Mogą one mieć trudności z podejmowaniem racjonalnych decyzji i wyciąganiem wniosków. Mogą również mieć trudności z koncentracją i zapamiętywaniem informacji.

Uzależnienie od alkoholu może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Może prowadzić do depresji, lęku i innych zaburzeń psychicznych. Może również prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby wątroby, choroby serca i cukrzyca.

Jeśli masz problem z alkoholem lub masz wątpliwości, czy masz problem z alkoholem, skontaktuj się z profesjonalistą w celu uzyskania pomocy. Możesz skorzystać z porad specjalistów, takich jak terapeuta lub lekarz. Mogą oni pomóc Ci w zrozumieniu, jak alkohol wpływa na Twoją osobowość i w jaki sposób możesz zmienić swoje zachowanie, aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia.